RAS

Witamy w firmie RAS

Od początku lat 90-tych konsekwentnie rozwijamy i powiększamy naszą widzę w zakresie kompetentnego i perfekcyjnego serwisu rurociągowego. Dzięki zleceniom i projektom od naszych renomowanych klientów z branży rurociągowej i energetycznej staliśmy się niezależnymi specjalistami rozpoznawalnymi szeroko w świecie.

Jesteśmy specjalistami w nieniszczącym sprawdzaniu bezpieczeństwa rurociągów oraz niezawodnym przygotowaniu do uruchomienia rurociągów. Jesteśmy również specjalistami w skutecznym czyszczeniu i serwisie rurociągowym, zarówno rurociągów lądowych jak i podmorskich. Firma RAS jest wiodącą firmą w Europie dla budownictwa rurociągowego w czyszczeniu , próbach i pracach serwisowych rurociągów, a szczególnie dla ekstremalnie wysokiego jak również niskiego ułożenia rurociągów w terenie. Wykorzystywany do prób sprzęt i park maszynowy firmy RAS jest unikatowy i wysoce specjalistyczny. Wartościami wyróżniającymi firmę RAS jest know-how dla zastosowania w inżynierii i w kierowaniu projektami, wysoko wykwalifikowana kadra, ale także wola do spełnienia wymagań klienta i spełnienia jego oczekiwań. Możliwości zespołu, chęć sukcesu, klasa wyposażenia sprzętowego i niezawodność w działaniu: suma tych elementów jest naszym sukcesem. Dlatego nasi klienci polegają na nas w stu procentach.