RAS

Bezpieczeństwo

Badania nieniszczące i potwierdzenie gwarantowanej wytrzymałości na ciśnienie jest certyfikatem bezpieczeństwa dla budownictwa rurociągowego. Do tego badania wytrzymałości i szczelności mediami jak; powietrze, gaz i woda są naszymi najważniejszymi zadaniami w przygotowaniu rurociągów do eksploatacji.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo eksploatacji oraz zapobieganie naprężeniom jak i niezawodne sprawdzenie rozwiązań projektowych, wykonania i ułożenia rurociągów, wyboru materiału do ich budowy są kryteriami, które decydują o bezpieczeństwie i ekonomii.

Próby ciśnieniowe wykonywane przez firmę RAS są przeprowadzane na poziomie ciśnienia eksploatacyjnego jak i na poziomie ciśnienia ekstremalnego, które może występować w rurociągu i spełniają wymagania certyfikatu. Próby są protokołowane i dokumentowane. Sprawozdania z wykonanych prób firmy RAS są gwarancją bezpieczeństwa rurociągów. Są również gwarancją dobrego wykonania rurociągów przez Klienta.