RAS

Testowanie

Bezpieczeństwo ludzi i środowiska jest punktem krytycznym w budownictwie i eksploatacji rurociągów. Dla naszych klientów w międzynarodowej energetyce i gospodarce rurociągowej bezpieczeństwo rurociągów jest na pierwszym miejscu i żądaniem bez kompromisu. Nasi klienci chcą bezpieczeństwa i chcą aby ich rurociągi były bezpieczne.