RAS

Wartość dodatkowa

Każdy dzień dłuższej żywotności, każdy zysk z podwyższonej rentowności, każda korzyść z bezawaryjnej eksploatacji czyni inwestycję w rurociąg dobrym interesem. I oto właśnie my się troszczymy: Serwis firmy RAS - dla czyszczenia, suszenia i dozoru jest wartością dodatkową dla rurociągu.

Chemiczne i mechaniczne czyszczenie rurociągów
Czyszczenie rurociągów jest zadaniem dla profesjonalistów: najróżniejsze instalacje i rodzaje i stężenia zanieczyszczeń wymagają doświadczonego obchodzenia się z możliwymi chemicznymi i mechanicznymi procesami czyszczenia. Ale przede wszystkim użycie tłoków firmy RAS z najróżniejszym wyposażeniem i zastosowaniami wymaga know-how ekspertów.

Suszenie rurociągów i stacji
Resztki wody i wilgoć może bardzo negatywnie wpływać na rentowność eksploatacji rurociągu. Tworzenie hydratów zmniejsza prześwit rurociągu, a zatem efektywność eksploatacji, tworzenie się korozji lub tzw. złogów hydratowych zagrażają bezpieczeństwu przepływu, a zatem żywotności rurociągu. Odpowiedzią jest RAS-Service dla suszenia systemów rurociągowych.

Inżynieria dla serwisu wstępnego przed oddaniem do eksploatacji
RAS oferuje klientom kompletne opracowania inżynieryjne dla planowania i przeprowadzania prób ciśnieniowych, czyszczenia, suszenia jak również dla koordynowania prac podwykonawców przeprowadzających badania tłokami inteligentnymi.