RAS

Rozwiązania

Firma RAS stała się jedną z wiodących firm w Europie w zakresie prób ciśnieniowych, czyszczenia rurociągów i ich konserwacji. Nie tylko poprzez aktualny stan zastosowanej techniki, ale też dzięki ludziom, którzy z pasją poświęcają się zadaniom. Począwszy od rozwiązań projektowych do techników na budowie. Ta kombinacja czyni projekty wykonalnymi i możliwymi do przeprowadzenia.

Do naszej działalności zaliczamy:

  • Próby ciśnieniowe płynami i gazami
  • Próby stresowe, chemiczne i mechaniczne czyszczenie inspekcja rurociągów za pomocą tłoków inteligentnych
  • szukanie nieszczelności i lokalizacja tłokami
  • suszenie rurociągów powietrzem i azotem
  • konstrukcja, sprzedaż i wypożyczanie tłoków jak również urządzeń do prób
  • wysokie kwalifikacje personelu
  • opracowanie i wykonywanie dokumentacji jak również przeprowadzanie studiów wykonalności